USA. Nu har det genmodifierade influensavaccinet Flublok släppts på marknaden. Det är det första influensavaccinet gjort på genmodifierade proteinsträngar och finns nu på marknaden.

vaccinesyrringe

Nu har influensavaccinet Flublok, som myndigheten FDA godkände tidigare i år, kommit ut på marknaden. Flublok är det första godkända vaccinet baserat på rekombinant DNA. Det innebär att vaccinet innehåller genmodifierade proteinsträngar, i det här fallet från tre olika influensavirus. Vaccinet innehåller även ett insektsvirus känt som baculovirus, som enligt producenten, Protein Sciences Corporation (PSC), ska snabba på produktionen av vaccinet:

Genom att extrahera celler från en typ av nattfjärilslarv (Spodoptera frugiperda) och sedan genmodifiera dem kan man få cellerna att producera stora mängder hemagglutinin. Hemagglutinin är ett protein som hjälper influensaviruset att binda sig vid en frisk cell för att sedan kunna ta sig in i den friska cellen (och kroppen).

Så genom att använda sig av de genmodifierade cellerna och genmodifierade proteinsträngar slipper man nu odla fram viruset på det traditionella sättet i till exempel hönsägg. Därför kan man nu snabbt få fram stora mängder vaccin under en epedemi och öka vinsterna för vaccinindustrin.

Frånser biverkningarna

Men det nya vaccinet har visat sig ha många sidoeffekter, bland annat har patienter drabbats av nervsjukdomen Guillain-Barre Syndrome. Andra potentiella biverkningar är allergiska reaktioner, luftvägsinfektioner, huvudvärk, trötthet, försämrat immunförsvar, rinnsnuva och muskelvärk.

Enligt uppgifter på bipacksedeln som följer med vaccinet dog två försökspersoner till följd av Flublok under PSC:s utvärdering. Trots biverkningar och dödsfall insisterar fortfarande företaget på att vaccinet är säkert och effektivt. Det genmodifierade vaccinet uppges fungera på hela 45 procent av de influensavirus som existerar idag.

Enligt Reuters är redan två andra genmodifierade vaccin under utveckling. Ett av vaccinen, som utvecklas av Novavax, kommer även det innehålla ”virusliknande partiklar” från insektslarver.

Källa:
FDA approves first GMO Flu Vaccine containing Reprogrammed Insect Virus


  • Publicerad:
    2013-06-16 17:25