JORDBRUK. Det svenska organet KRAV, som utvecklar regler för ekologisk odling samt djurhållning, öppnar nu upp för genmodifierade grödor.

Krav.reddit

En vara med den välkända KRAV-märkningen är ekologiskt producerad, har odlats miljövänligt utan kemiska bekämpningsmedel och har producerats utan GMO. Det kan dock vara slut på det när man nu öppnar upp för GMO i ett remissförslag som kan börja gälla från och med januari 2015.

Enligt organet KRAV kan det inom en snar framtid vara i stort sett omöjligt att kunna garantera 100 procent GMO-fria varor. Anledningen uppges vara att foder innehållandes genmodifierade grödor snart kommer att få hanteras i samma fabriker som GMO-fritt foder. Därför föreslås det att man fortsättningsvis ska kunna KRAV-märka varor innehållandes en liten del GMO.

Mängderna kommer dock vara små, 0,1 procent för matvaror och 0,9 procent för foder. Hur och varför matvaruproducenter tillåts denna typ av hantering framgår dock inte av KRAV:s remissförslag.

GMO

Genetiskt modifierade organismer är organismer där man på konstgjord väg förändrat arvsmassan för att få fram de egenskaper man vill ha. De vanligaste GMO-produkterna är GM-majs, GM-potatis och GM-raps. Det förekommer också att djur och bakterier genmodifieras, som i framställning av nya influensavaccin. Det pågår diskussioner om riskerna med GMO. Man spekulerar då främst i om GMO av misstag kan bli giftigt eller allergiframkallande samt ifall GMO kan leda till antibiotikaresistenta infektioner.

Källa:
Pågående översyner för regler 2015


  • Publicerad:
    2014-02-20 20:15