VACCIN I en ny svensk forskningsrapport, som presenterades för WHO under onsdagen, testar över tjugo procent av dem som fått den tredje dosen av coronavaccinet positivt för omikron inom två månader.

Dagar efter att Folkhälsomyndigheten i skuggan av Ukrainakonflikten gått ut med en rekommendation om att samtliga över 65 års ålder ska ta en fjärde dos av coronavaccinet, presenteras en forskningsrapport rörande dos tre av samma vaccin.

Den nu uppmärksammade svenska studien, som lades fram för Världshälsoorganisationen (WHO) under onsdagen, har utförts inom ramarna för det så kallade COMMUNITY-projektet vid Danderyds sjukhus, där man undersöker hur infektion med, samt vaccination mot, covid-19 påverkar immunitet.

Sjukdomssymptom beaktades inte när man i denna delstudie nummer sex PCR-testade 375 sjukhusmedarbetare under fyra veckor.

Mer än var femte av deltagarna, som alltså samtliga nyligen hade erhållit sin tredje vaccination, testade positivt för varianten omikron inom två månader.

Biträdande överläkare, samt forskningsledare för studien, Charlotte Thulin sammanfattar för SVT sin tolkning av studiens rön på följande vis:

— Omikron tar sig förbi antikropparna. Vi ser att de som blir infekterade hade lika höga nivåer av antikroppar som de som inte blev infekterade.

De smittobärande deltagarna testades i undersökningen varannan dag, ett förfarande som möjliggjorde en studie av virushalter i ett tidsperspektiv.

Över hälften testade positivt i elva dagar

Mer än femtio procent av informanterna testade positivt i elva dagar och testerna indikerar att de var smittsamma i upp till nio dagar.

Charlott Thålin finner det faktum att deltagarna var positiva så pass länge, samt att de oaktat sin tredje dos av vaccinet hade höga halter av viruset – anmärkningsvärt:

— Det här är första gången som man har kunnat följa virushalterna i luftvägarna under en pågående omikron-infektion och det var förvånande att så pass många var positiva så länge och hade så höga virushalter trots att de precis hade fått sin tredje dos, kommenterar hon till SVT.

På intervjuarens fråga om dessa rön inte uppenbart talar emot nyttan av vaccinationer mot coronaviruset, svarar forskningsledaren:

— Vaccinen skyddar ju fortfarande mot svår sjukdom och omikron kan vara ett farligt virus för ovaccinerade och för äldre samt riskgrupper, säger hon och fortsätter:

— Och i ett större perspektiv så vill vi få ner smittspridningen därför att ju högre smittspridning är i en väl vaccinerad population, desto större är risken att vi får nya mutationer och nya virusvarianter.