LÄKEMEDEL Den nya antivirala covidtabletten, som fick grön flagg av EMA tidigare i år, är avsedd att kombineras med vaccin för högriskpatienter med nedsatt immunförsvar.

I enlighet med en överenskommelse mellan Socialstyrelsen och tillverkaren Pfizer kommer det antivirala läkemedlet paxlovid lanseras i Sverige till hösten.

Magnus Gisslén, professor i infektionssjukdomar på Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet och överläkare på infektionskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är entusiastisk över lanseringen. Han betonar i sammanhanget för SVT att inga idag befintliga covidvacciner har god verkan på individer med ett kraftigt försvagat immunförsvar. Här, menar han, har paxlovid en viktig kompletterande uppgift att fylla.

Den nya antivirala medicinen fick grönt ljus av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) så pass nyligen som i januari innevarande år. Medan den för högriskpatienter bedöms minska risken för allvarliga sjukdomstillstånd, är dess verkan på övriga patienter mindre noggrant utredd. Den insjuknade riskpatienten uppmanas inta medicinen omgående efter ställd diagnos.

Det återstår ännu att se hur det nya antivirala läkemedlet paxlovid kommer att presenteras och mottas i Sverige.