VACCIN Folkhälsomyndigheten tar bort rekommendationen om vaccinering mot Covid-19 för barn.

Folkhälsomyndigheten skriver i ett pressmeddelande att rekommendationen om vaccinering mot Covid-19 tas bort för barn.

Rekommendationen upphör formellt den 31 oktober.

Anledningen är den mycket låga risken för allvarlig sjukdom och död i covid-19 hos barn och unga. Fortsättningsvis är det barn i särskilda grupper som rekommenderas vaccination mot covid-19.”, skriver Folkhälsomyndigheten.

FHM konstaterar att sjukdomsfall bland barn och varit otroligt sällsynta under coronapandemin och att de få fallen har minskat än mer på sista tiden.

Individer inom grupper som bedöms vara mer känsliga för luftvägsinfektioner generellt, eller har påtagligt nedsatt immunförsvar”, rekommenderas fortfarande att ta vacciner enligt myndigheten.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortfarande alla över 18 år att ta tre vaccindoser.