STUDIE. En studie som nyligen gjorts visar att den vanliga smärtstillande substansen, paracetamol, kan leda till att hjärnans utveckling störs och kan ge beteendeförändringar i vuxen ålder.

paracetamol 2

En studie som gjorts på möss på Uppsala universitet visar att den mest vanliga smärtstillande substansen mot värk, paracetamol, kan leda till att hjärnans utveckling störs och att det kan framkalla beteendeförändringar i vuxen ålder.

På Uppsala universitet fick en grupp med tio dagar gamla möss injektioner med paracetamol och en annan grupp av äldre möss fick injektioner med koksaltslösning. Efter två månader hade paracetamol-mössen sämre anpassning till nya miljöer och svårare att lära sig nya saker än den andra gruppen.

De möss som fått paracetamol under hjärnans snabbaste utvecklingsfas, som är kring tio dagars ålder, fick också sämre smärt- och ångestdämpning av läkemedlet senare i livet än möss som fått paracetamol först som vuxna.

— Det talar för att det finns skäl att försöka begränsa användningen av paracetamol i slutet av graviditeten och vara restriktiv med att ge detta läkemedel till spädbarn, säger forskaren Henrik Viberg till Upsala Nya Tidning.

Paracetamol finns i Alvedon, Panodil, Pamol och Reliv.

Källa:
Studie: paracetamol kan störa hjärna


  • Publicerad:
    2014-01-13 08:30