HÄLSA. I höst tas värktabletter som innehåller ämnet Paracetamol bort från butikerna. Det har Läkemedelsverket beslutat.

I höst stoppas försäljningen av värktabletter som Alvedon och Panodil från försäljningställen andra än Apoteket. Anledningen är att de innehåller ämnet paracetamol som är giftigt enligt en ny studie. Läkemedelsverket, som tagit beslutet om att stoppa försäljningen i butikerna, skriver:

Receptfria tabletter med paracetamol kommer inte längre att få säljas på andra försäljningsställen än apotek efter den 1 november 2015. Beslutet berör endast tabletter med paracetamol. Paracetamol i till exempel flytande form och brustabletter berörs inte. Bakgrunden är en ökning av antalet förgiftningar i självskadesyfte där tillgänglighet till paracetamoltabletter bedöms vara en betydelsefull riskfaktor.

Läkemedelsverket skriver vidare att antalet paracetamolförgiftningar ökat kraftigt de senaste åren.

Antalet samtal till Giftinformationscentralen (GIC) från hälso- och sjukvård och allmänhet avseende paracetamolförgiftning steg från 2500 under år 2006 till knappt 4200 under år 2013.

Antalet samtal till GIC från hälso- och sjukvård, som direkt kan kopplas till enskilda patienter som vårdats på sjukhus på grund av paracetamolförgiftning, ökade från 529 under år 2006, till 1161 under år 2013. Samma tendens sågs fortsatt under 2014.

– Beslutet grundar sig på en tydlig ökning av antalet förgiftningar till en oacceptabelt hög nivå, säger Rolf Gedeborg, utredare vid Läkemedelsverket. Det finns goda skäl att begränsa tillgängligheten av paracetamoltabletter för att skydda folkhälsan.

Läkemedelsverket skriver följande om det paracetamol:

Rätt använt är paracetamol säkert att använda […] Paracetamol kan dock vid överdosering orsaka svåra livshotande skador på levern. Stora doser av läkemedlet är särskilt skadligt vid regelbunden hög konsumtion av alkohol eller vid nedsatt leverfunktion.

Källa:
Försäljning av paracetamol i tablettform i detaljhandeln upphör 1 november


  • Publicerad:
    2015-04-29 09:40