USA. En tidigare studie visar på att paracetamol kan dämpa känslomässig smärta, nu visar en ny studie gjord vid Ohio State University på att preparatet verkar dämpande på alla slags känslor.

Det giftiga preparatet paracetamol – även kallat för acetaminophen – påträffas receptfritt i den svenska handeln under namn som Alvedon, Reliv, Panodil och Pamol. Läkemedlet verkar som smärtstillande och används dagligen av människor världen över.

— Personer som tog acetaminophen upplevde inte samma kickar eller nedstämdhet som människor som tog placebos, säger Baldwin Way, en av författarna bakom en ny studie.

Studien utfördes genom att 82 studenterna fick 1 000 milligram acetaminophen eller ett placebomedel. Efter en timme fick studenterna titta på 40 bilder, särskilt utvalda för att trigga starka känslor. Fotografierna omfattade bland annat undernärda barn och lyckliga barn som leker med katter.

Studenterna fick sedan betygsätta bilderna efter skalan 1-10 där hög siffra representerade starkare intensitet. Paracetamolgruppen upplevde i genomsnitt en känslomässig intensitet på 5,85 jämfört med placebogruppens 6,76.

Studien visade på att de studenter som fått paracetamol uppvisade ett snitt lägre än placebogruppens snitt. Detta bevisar, enligt forskarna, att paracetamol förutom att vara rent giftigt också även hämmar känslor.

Studien ger även forskarna ytterligare en pusselbit i att förstå hur hjärnan fungerar då delar av signalsubstanserna som leder information i hjärnan är gemensamma för fysisk smärta och känslolivet.

Hans Sjögren, utredare vid Läkemedelsverket, lugnar dock med att effekterna är mycket små:

— Det är fråga om små, små förändringar på känslolivet som inte märks i det verkliga livet. Det är som ett extremt svagt lugnande piller, säger han.

Samma myndighet varnar dock allmänheten från att ta paracetamol i syfte att dämpa känslor, eftersom ämnet är mycket giftigt.

De doser som rekommenderas är ofarliga, men börjar man knapra detta i dubbla mängden riskerar man att råka ut för en rejäl smäll för levern. I värsta fall kan det leda till levertransplantation och död.

Geoffrey Durso, en socialpsykolog vid Ohio State University, planerar en uppföljande studie för att undersöka om andra smärtstillande medel, såsom Ibuprofen och Aspirin, har samma effekt.

Källa:
Ny studie: Paracetamol dämpar känslor
Paracetamol may dull emotions as well as physical pain, new study shows


  • Publicerad:
    2015-04-19 23:20