STUDIE. Långvarig amning kan kopplas till högre intelligens. Det framgår av en ny studie som nu presenteras i den medicinska tidsskriften Lancet Global Health.

amning

Det är tidigare känt att modersmjölken och amningen har långtgående positiva effekter för barnets hälsa och flera studier har också visat att amning haft positiva effekter även för hjärnans utveckling. Nu visar en ny unik studie att amningen påverkar vår intelligens ända upp till vuxen ålder.

— Vår studie är det första beviset för att förlängd amning ökar intelligensen åtminstone upp till trettioårsåldern, samtidigt som den också påverkar utsikterna att lyckas med studier och att tjäna pengar, säger Bernardo Lessa Horta vid Pelotasuniversitetet i Brasilien i ett pressmeddelande.

I studien har 3 500 personer i Brasilien följts under en lång tid, från att de var nyfödda på 1980-talet fram till dess att de fyllde 30 år. Forskarna kan idag utifrån den insamlande datan se att de deltagare som hade ammats i minst 12 månader har bättre resultat. De har idag högre IQ, utbildningslängd och månadsinkomst.

Skillnaderna i intelligens var så stora att resultaten kvarstod även om barnet haft dåliga sociala och biologiska förutsättningar i form av föräldrars dåliga utbildningsnivå och inkomst, för tidig födsel, mammans ålder, barnets vikt vid födseln med mera.

Källa:
Association between breastfeeding and intelligence, educational attainment, and income at 30 years of age: a prospective birth cohort study from Brazil


  • Publicerad:
    2015-03-18 08:30