HÄLSA. Idag gick 190 forskare världen över ut med en enad röst och varnade för att de magnetfält och den strålning som avges av mobiltelefoner, surfplattor och wifi-anläggningar kommer att orsaka för tidig död hos många människor.

Idag vädjade 190 forskare från hela världen till Förenta nationerna och världshälsoorganisationen för att man måste informera allmänheten om de stora riskerna med dagens trådlösa teknik och multimedia-enheter.

— Jag kommer med obekväma nyheter om våra favoritleksaker mobiler, surfplattor, wifi med mera. För att tala klarspråk skadar de cellerna i våra kroppar och dödar många av oss i förtid. Vi har skapat något som skadar oss och som håller på att spåra ur, sade doktor Martin Blank från Columbia University.

Den svenska cancerläkaren och forskaren Lennart Hardell är även han en av de 190 forskarna och han menar att fler människor kommer att dö på grund av hjärntumörer på grund av den teknik som vi utsätts för dagligen. Hardell hånades så sent som 2002 av Inger Atterstam på Svenska Dagbladet. Atterstam kallade då den svenske läkaren för ”svensk mästare i cancerlarm”. Hans påståenden gör nu comeback med stor uppbackning.

— Forskningen visar genomgående ökad risk för hjärntumörer (gliom och hörselnervstumör). Det är brådskande att revidera gällande riktlinjer, säger han.

Sammanslutningen av forskare kräver nu bland annat att:

  • barn och gravida kvinnor skyddas,
  • allmänheten informeras och vårdpersonal utbildas om hälsoriskerna med elektromagnetiska fält,
  • regeringar finansierar utbildning och forskning om elektromagnetiska fält och hälsa som ska vara oberoende av industrin och att
  • lågstrålande områden ”vita-zoner” bör inrättas.

Källa:
190 forskare går idag ut och varnar världen för mobiler och surfplattor – Tekniken dödar oss i förtid


  • Publicerad:
    2015-05-11 18:45