HÄLSA. Man har länge vetat att läskedrycker i stora mängder är dåligt för hälsan. Nu visar ny forskning att man kan förkorta sitt liv med över fyra år om man dricker 50 centiliter per dag, dessutom ökar risken för sjukdomar.

Läsk

Enligt en studie som publicerats i tidningen American Journal of Public Health åldras man fortare om man dricker läsk. Under en femårsperiod studerade man 5300 friska vuxna individer som drack läsk, sockerfri läsk och sötad juice. Deltagarna som var mellan 20 och 65 år hade inte några tidigare problem med diabetes eller hjärt och kärlsjukdom.

Studiens resultat fick man genom att jämföra längden på personernas Telomerer, beteckningen på linjära kromosomers ändar. Ju kortare kromosomens ändar är ju svårare har den för att regenerera vilket indikerar accelererat åldrande och ökad risk för sjukdom och en tidig död.

Resultatet visade att ju mer sötad dryck som personerna drack, ju kortare visade sig personens Telomerer vara. Undersökningen visade även att konsumtionen av läsk har en negativ inverkan oberoende på om personen i fråga blir överviktig eller ej på grund av sitt läskdrickande.

— Detta resultat är alarmerande eftersom det antyder att läsk kan få oss att åldras på sätt som vi inte ens är medvetna om, säger en av huvudförfattarna till studien, Dr Elissa Epel.

En positiv aspekt i studien var att de som drack osötad fruktjuice hade något längre Telomerer vilket betyder att naturlig fruktjuice kan ha positiv inverkan på människors hälsa.

Källa:
Drinking soda rapidly accelerates aging and leads to early death


  • Publicerad:
    2014-11-04 19:30