SVERIGE. När reningsverken renat allt vatten som rinner genom våra avlopp varje år lämnar de efter sig ofantliga mängder slam. Detta slammet köper sedan bönderna för att sprida på sina åkrar.

200 000 ton slam, det är vad som blir kvar i reningsverken varje år efter att avloppsvattnet har renats. Reningsverkens branschorganisation, Svenskt Vatten, har funnit ett enligt dem bra sätt att göra sig av med alla slaggprodukter.

Då slam är en avfallsprodukt finns det inga restriktioner alls på vad som får finnas däri, vilket gör de svenska bönderna tveksamma till att gödsla sina åkrar med det. I slammet hittas allt från lugnande läkemedel till hormonreglerande preparat, antidepressiva och smärtlindrande läkemedel. Även magsjukebakterier och tungmetaller så som kvicksilver och kadmium återfinns i slammet som fullt lagligt används som gödsel på svenska åkrar. Trots detta ser inte Svenskt Vatten att det kan finnas några hälsorisker med att låta slammet spridas över den mat vi ska äta.

Organisationen ”Ren åker, ren mat” hävdar att slammet sprider hormoner som motsvarar ca 5000 p-piller per hektar. Detta innebär att en medelstor gård om ca 60 hektar sprider slam och hormoner motsvarande 300 000 p-piller.

Naturskyddsföreningen och Kemikalieinspektionen kräver nu ett totalförbud mot att använda slammet som gödsel. Skogsstyrelsen har redan sagt blankt nej till att slammet ska få spridas i skogarna då de anser att det skulle vara direkt olämpligt att äta svampar och bär som vuxit på mark gödslad med slam från reningsverken.

Den ersättning som bönderna får för att låta sina åkrar och grödor gödslas med slammet kan uppgå i så mycket som 30 kronor per ton. Då det går åt ca 20 ton slam per hektar betyder det att ett medelstort lantbruk på ca 60 hektar får 36 000 kronor i ersättning för en omgång slamgödsel. Ersättningen betalas ut av de entreprenörer som anlitas av reningsverken för att ta hand om slammet.

Källa:
Åkrarna gödslas med p-piller


  • Publicerad:
    2013-11-19 19:45