NATUR. Nu kan fler ta del av den underbara svenska naturen. Naturvårdsverket har översatt en broschyr om allemansrätten till tre nya språk: arabiska, dari och pashto.

Snart i en skog nära dig?

Snart i en skog nära dig?

”Den nordiska naturen är de nordiska folkens gemensamma resurs” har alltid varit en av grundtankarna i den nordiska nationalsocialismen. Nu har Naturvårdsverket översatt broschyren ”Allemansrätten en unik möjlighet” till arabiska, pashto och dari. Genom spridning via kommuner, friluftsorganisationer och ockupationsbaser för rasfrämlingar hoppas man att så många som möjligt ska få chansen att ”utnyttja den svenska naturen till fullo”.

— Vi vill att fler ska upptäcka naturen och hur vi förhåller oss till naturen här i Sverige, säger Berit Oscarsson, kommunikationschef på Naturvårdsverket.

Många föreningar anordnar redan idag aktiviteter för rasfrämlingar, bland annat Svenska klätterförbundet, Svenska orienteringsförbundet och Sportfiskarnas riksförbund. Samtliga välkomnar nu initiativet med en översättning.

— Vi vill gärna berätta hur friluftsliv och vistelse i naturen fungerar i Sverige, de nya broschyrerna kan hjälpa oss med det, säger Johanna Wernqvist på Svenska klätterförbundet.

I dagsläget finns information om allemansrätten på 19 olika språk, bland annat: arabiska, pashto (afghansk persiska), dari, romani, somaliska, sorani (sydkurdiska) och kurmanji (nordkurdiska).

I Sverige finns cirka 4 400 naturreservat och 29 nationalparker. Ifall dessa även i fortsättningen kommer förbli obesudlade återstår att se.

Källa:
 Allemansrätten på arabiska, pashto och dari


  • Publicerad:
    2016-07-18 21:25