SVERIGE. Sedan den nya regeringen tillträdde har förhållandet mellan privata skogsägares rättigheter och statliga intressen blivit allt mer kritiskt. I tillägg till detta finns också skogsentusiaster som anser sig ha rätt till andra människors skogsmark och ser denna som ”sin”.

skog

Privata skogsägare utsätts för påtryckningar från statliga intressen och skogsentusiaster.

Regeringens tidigare utredare av skogsvårdslagen, Charlotta Riberdahl, ifrågasatte under sommarens Almedalsvecka om skog verkligen ska kunna vara privatägd. Hennes uttalanden mötte så pass skarp kritik att hon fick lämna sitt uppdrag. Uttalanden om att skogen istället bör ägas av staten är en del av ett större sammanhang där äganderätt till skogsmark ifrågasätts.

I tillägg till statliga intressen som vill frånta privata skogsägare deras rättigheter att bruka sin egen skog finns också många skogsentusiaster som anser sig ha rätt till andra människors skogsmark och gör anspråk på denna som ”sin skog”. Man kan exempelvis läsa i etablerad media om upprörda röster från allmänheten gällande att det avverkats i ”deras” svampskog.

Det senare hänger sannolikt samman med den svenska allemansrätten och att många svenskar har en stark relation till skogen och friluftskulturen. Att vi har allemansrätt i Sverige gör dock inte att privata skogsägare inte skulle ha rätt att förfoga över sin skogsmark efter egna intressen.

I höstens budget har det smugits in formuleringar kring skog och skogsbruk där ”allmänheten” ska ges inflytande över ”naturvårdsarbetet”. Regeringen hävdar bland annat att ”allmänheten” ska ha rätt till miljöinformation och att de ska få delta i beslutsprocesser samt ges tillgång till rättsliga prövningar gällande privatpersoners skogsavverkning.

Många privata skogsägare menar att tvång kring digital publicering av avverkningar från Skogsstyrelsen ökar risken för att de som äger skog och ägnar sig åt skogsbruk råkar ut för aktivister som vill stoppa avverkningar.

Källa:
Regeringen duckar om äganderätten


  • Publicerad:
    2016-11-15 19:35