PARIS. Under 13 dagar har klimattoppmötet pågått i Paris. Idag klubbades beslutet – ett internationellt klimatavtal.

Under de senaste 13 dagarna har det pågått ett klimatmöte i Paris där toppar från närmare 200 länder deltagit för att diskutera hur världens länder ska tacklas med den globala uppvärmningen. Idag nådde de ett gemensamt beslut, vilket resulterade i det första internationella avtalet på över 20 år.

I avtalet står det att alla länder som ingår i avtalet ska samarbeta för att den globala temperaturen inte ska höjas mer än max 1,5 grader. Något som gör framförallt de små ö-nationerna glada, då de ständigt hotas av en höjd havsnivå. Som lägst anses det godkänt om den globala uppvärmningen absolut inte överstiger två grader.

Dock anser miljö- och hjälporganisationer att målet på att den globala uppvärmningen inte får överstiga 1,5 grader är ihåligt. De anser även att detta avtal enbart är en moralisk seger. 187 länder har lämnat in frivilliga klimatplaner till FN, men dessa klarar inte ens tvågradersmålet. I avtalet finns inte heller något globalt mål för att minska på utsläppen.

En fråga som var svår att förhandla om var de rika ländernas finansiering av klimatarbetet i de fattiga länderna. Dock står de fast vid att från och med år 2020 årligen överföra 100 miljarder dollar. Ett nytt finansieringsmål har även tillkommit, från och med 2025 ska ett nytt mål sättas och då ska de 100 miljarder dollar som dittills årligen överförts vara ett ”golv” för framtida finansieringar.

Både USA och EU hoppades på att både Kina och Mexiko, som har stora ekonomier, skulle vara med och betala men det fortsätter att vara frivilligt för dem.

Parisavtalet kom främst till för att sätta upp spelregler och för att driva på ländernas inbördes klimatarbete. Som exempel ska de nationella klimatplanerna utvärderas och uppdateras var femte år.

Källa:
Jubel över nytt globalt klimatavtal


  • Publicerad:
    2015-12-12 22:40