EU. Enligt uppgifter från en belgisk tidning kommer Bryssel senare i veckan att behandla ett förslag på en ny typ av autonom gränsbevakningsenhet som ska bevaka unionens yttre gräns.

franska poliser

Hård gränsbevakning med paramilitära enheter? På bilden syns fransk polis.

Det är den belgiska tidningen Le Soir som skriver att EU-kommissionen har föreslagit att man bör stärka bevakningen av unionens yttre gräns. Därför bör man inrätta en ny gränsbevakningsbyrå som ska kunna agera utan det berörda landets godkännande. För att stoppa eventuella insatser måste en ”kvalificerad majoritet” av medlemsländerna rösta emot.

Enligt förslaget som kommer att behandlas senare i veckan kommer den nya gränsbevakningsbyrån överta den nuvarande gränsbevakningsmyndigheten Frontex jobb. Den nya byrån ska kunna hyra in och styra över sina egna gränsvakter samt själva bestämma över vilken utrustning man använder. Styrkan är tänkt att bestå av mellan ettusen och tvåtusen man och ska kunna mobiliseras inom tre dagar.

Bakgrunden till förslaget sägs vara att Grekland, vilka under lång tid tvingats att ta första kontakten med den massiva vågen av invandrare, vägrat att låta unionens medlemsländer övervaka arbetet med att stävja och fördela personer som kommit över havet. Därför har Tyskland och Frankrike gemensamt tryckt på för en utveckling enligt det gällande förslaget.

Den tänkta överstatliga gränsbevakningen har mött stort motstånd, inte minst från Sverige. Statsminister Stefan Löfvén har gjort principiella invändningar mot förslaget.

— Sverige vill ju vara med och se till att vi kan upprätthålla respekten för gränserna. Men däremot är jag noga med att påpeka att den svenska gränskontrollen är ett svenskt mandat och ett nationellt beslut som ska ta det, sade Stefan Löfven vid ett EU-toppmöte för ett par månader sedan.

Källa:
Kontroversiellt EU-förslag om gränsövervakning


  • Publicerad:
    2015-12-14 19:00