FOLKUTBYTET. EU:s medlemsstater inledde under torsdagen ett möte rörande Europas fortsatta invandringspolitik. Alla länder är nu i princip eniga om att Europas gränser måste stängas för invandring, alla utom Sverige.

Under torsdagen samlades EU:s migrationsministrar i Innsbruck i Österrike för att ”försöka hitta en lösning” på invandringspolitiken. Budskapet från EU-politikerna ska nästintill ha varit enhälligt: Europas gränser måste stängas för invandrare.

Allt fler EU-stater kräver i stället andra lösningar, exempelvis att ett mottagningscenter upprättas i Nordafrika dit rasfrämlingarna istället ska skickas.

Men det finns fortfarande ett land som står bakom folkutbytet, nämligen Sverige. Under EU-toppmötet representeras den svenska regeringen av migrationsminister Helene Fritzon (S).

Fritzon ska enligt uppgift vara ”oroad över den hårda tongången” från de övriga EU-länderna. Hon menar även på att det inte går att stänga gränserna för asylsökande.

Källa:
Kravet: EU måste stänga sina gränser


  • Publicerad:
    2018-07-13 06:00