UTRIKES. Donald Trump meddelade under torsdagen att USA lämnar världens största klimatavtal, det så kallade Parisavtalet. Samtidigt avfärdas hans inbjudan till förhandlingar om ett nytt avtal som är ”mer rättvist för USA”.

Det har länge spekulerats i huruvida USA:s president Donald Trump kommer att dra landet ur det så kallade Parisavtalet, vilket är det största internationella klimatavtalet som någonsin ingåtts.

Avtalet var tänkt att träda i kraft 2020 och innebär bland annat att rika länder ska betala hundratals miljarder dollar till så kallade utvecklingsländer för att dessa ska ha råd med utsläppsminskningar och anpassning till förväntade klimatförändringar.

Många har hävdat att Parisavtalet är det historiskt viktigaste klimatavtalet av sitt slag eftersom både Kina och USA har skrivit under på det, något som alltså inte har gällt liknande avtal som tidigare har ingåtts.

Under en presskonferens vid Vita huset meddelade dock Trump under torsdagen att USA kommer att lämna Parisavtalet, bland annat eftersom han anser det vara skadligt för USA:s industri och arbetsmarknad.

— Ingen ansvarsfull ledare kan sätta arbetarna och folket i sitt land i en sådan försvagad och ofördelaktig situation, sa Trump under presskonferensen.

— Det faktum att Parisavtalet hämnar USA, samtidigt som det stärker några av världens mest förorenande länder, borde undanröja varje uns av tvivel angående varför utländska lobbyister vill hålla vårt magnifika land fastkedjat i denna överenskommelse: Det är för att ge deras länder ekonomiska fördelar gentemot USA. Detta kommer tyvärr inte att hända medan jag är president, fortsatte Trump under applåder.

Trump menade dock att han är dedikerad till miljöfrågan och att han nu kommer att inleda en process som syftar till att ta fram ett nytt avtal, som han menar kommer att vara mer rättvist mot USA. Samtidigt lovade Trump att USA kommer att vara ett miljövänligt land i framtiden som kommer att ha ”världens renaste luft och vatten”.

Hittils har bland annat Indien, Kina och EU meddelat att de kommer att stå kvar vid klimatavtalet, trots Trumps besked. Flera EU-ledare har också avfärdat Trumps förslag om att ta fram ett nytt avtal, då man menar att Parisavtalet är ”oåterkalleligt och kan inte omförhandlas”.

Det var Trumps föregångare Barack Obama som under 2015 skrev på avtalet å USA:s vägnar. Obama riktar nu skarp kritik mot Trump och menar bland annat att han i och med detta ”förkastar framtiden”.

Se gårdagens presskonferens med Donald Trump nedan:

Källor:
Officiellt: USA lämnar Parisavtalet
Trump: USA lämnar Parisavtalet – men öppnar för nya förhandlingar
Parisavtalet i 7 punkter – experten förklarar


  • Publicerad:
    2017-06-02 14:30