INRIKES. På senare år har framför allt strömmingsbeståndet i Stockholms skärgård minskat. Nu har Havs- och vattenmyndigheten (HaV) presenterat en åtgärdsplan.

Strömming är viktig föda för både människor och djur. Foto: Pixabay (Public Domain).

Under de senaste åren har fisken, framför allt strömmingsbeståndet, minskat i Stockholms skärgård och fiskare och experter varnar för att den helt håller på att försvinna, skriver SVT Nyheter.

En åtgärdsplan har nu presenterats av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) som vill se en mer ”hållbar” fiskeförvaltning där trålgränserna ska ses över och ekosystemet granskas i ett pilotprojekt.

— Tillsammans med de sänkta fiskekvoterna hoppas vi att vårt åtgärdspaket ska bidra till att strömmingsbeståndet på sikt kommer att må bättre, säger Fredrik Arrhenius, utredare på HaV, till SVT.

I en rapport har HaV bedömt att fisketrycket på strömming är för hårt och att strömmingen minskat, magrat och rört sig delvis söderut från Stockholms skärgård. Man ska nu ta reda på vad det är som händer med strömmingen, som utgör viktig föda för många djur som torsk, säl och sjöfåglar.

— Ekosystemen i Östersjön är starkt påverkade. Men orsakerna till de nedåtgående trenderna för sill/strömming är inte entydiga, det saknas tillräckligt kunskapsunderlag. Det är något vi vill ändra på, säger Arrhenius.

Enligt vissa fiskare så har fångsterna – framför allt av strömming – minskat med upp mot 90 procent under de senaste tio åren, vilket misstänks bero på det industriella fisket. Det oroar både fiskare och experter att flera så kallade supertrålare nu under lekperioden fiskar nära Stockholms skärgård.

— Det har skett en förskjutning av fisket närmare skärgården och det är vi på länsstyrelsen väldigt bekymrade över. I de områdena kan man bedriva ett väldigt effektivt fiske. Det tror vi har en negativ påverkan på strömmingen, säger Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent i Stockholm, till SVT.

Den mellanstatliga organisationen Internationella Havsforskningsrådet (ICES), som samordnar och främjar havsforskning i Nordatlanten, föreslog inför 2021 att fångstnivån i Östersjön skulle minskas med 36 procent. HaV vill göra mer och föreslår att Stockholms skärgård görs till ett pilotprojekt där så kallad ekosystemsbaserad förvaltning ska testas och där resultaten sedan kan bli vägvisande för resten av den svenska Östersjön.

— Här ska vi undersöka strömmingens roll för ekosystemet, men även dess samhällsekonomiska, sociala och kulturella betydelse i de lokala kustsamhällena, sägerArrhenius till SVT.


  • Publicerad:
    2021-03-03 17:55