KONSUMTION. Idag har den så kallade Overshoot Day, eller Den ekologiska skuldens dag som det heter på svenska, inträffat. Med det menas att man har förbrukat de naturtillgångar som jorden kan förnya på ett år och från och med idag lever vi över våra tillgångar.

jorden

För tre decennier sedan använde jordens befolkning inte mer naturresurser på ett år än vad jorden kunde förnya. I takt med att konsumtionen av naturens resurser har ökat infaller dagen då vi lever över våra tillgångar allt tidigare. På femton år har dagen flyttats fram från slutet av september till början av augusti.

— Det är en tydlig trend sen 1970-talet. Omfattningen av vår konsumtion och utsläpp har ökat, säger Carina Borgström-Hansson som är expert på ekologiska fotavtryck vid Världsnaturfonden.

Utfiskning av haven och skövling av skog nämner hon som två stora hot mot balansen i naturen. Vidare menar hon även att den stora användningen av fossila bränslen, som inte räknas som en förnyelsebar resurs, skadar planeten.

— Vi konsumerar jordens resurser snabbare än den levererar: Hugger ner urskog och tar upp fisk utan att låta bestånden hinna växa till sig. Framför allt släpper vi ut för mycket koldioxid från fossila bränslen. Det tär på systemet, säger hon.

Källa:
I dag tar jordens resurser slut för i år – Overshoot Day är här: ”Ganska skrämmande”


  • Publicerad:
    2016-08-08 19:45