HÄLSA. Det hormonstörande ämnet propylparaben har upptäckts i en tvål som marknadsförs för barn av Lindex. Klädföretaget poängterar dock att det giftiga ämnet är tillåtet men att de ändå väljer att dra tillbaka produkten från marknden. Den aktuella tvålen är Frost duschgel.

Lindex barntvå Frost duschgel innehåller hormonstörande medel.

Lindex barntvål Frost duschgel innehåller hormonstörande ämnen.

Klädföretaget Lindex har marknadsfört en tvål för barn som visat sig innehålla det hormonstörande ämnet propylparaben. Lindex poängterar att det giftiga ämnet är fullt tillåtet att använda men att de ändå väljer att dra tillbaka produkten från marknden. Den aktuella tvålen är Frost duschgel.

— Denna produkt har dessvärre passerat vår kontroll. Vi beklagar detta och kommer dra in den från försäljning, säger Miriam Tjernström, presschef på Lindex.

Naturskyddsföreningens hemsida kan man läsa följande om hormonstörande ämnen och dess påverkan:

Vissa kemikalier kan påverka hormonsystemet. De kallas därför hormonstörande ämnen. Dessa ämnen förekommer i flera vardagsvaror bland oss och misstänks vara en av anledningarna till ökningen av några av de vanligaste folksjukdomarna i vårt samhälle. De flesta vet att våra hormonsystem styr flera av kroppens funktioner. Allt från ämnesomsättningen, tillväxten, stress- och belöningssystemen till fortplantningen regleras av hormoner. Det färre vet är att det tyvärr finns flera olika industrikemikalier som när de kommer in i kroppen kan påverka våra hormonsystem. De kallas därför hormonstörande ämnen.

Hormonstörande ämnen har utöver ovanstående även kopplats till att kunna vara en bidragande orsak till sexuella störningar och den enorma ökning av könsförvirrade barn och unga som upplever att de fötts i ”fel” kropp.

Källa:
Lindex dra in Frost-barntvål


  • Publicerad:
    2016-11-05 15:10