HBTQ-AGENDA. En BBC-serie riktad till barn så unga som sex år beskriver hur Ben blev Amy genom att ta hormoner för att stoppa pubertetsutvecklingen. Detta är ännu ett exempel på agendan att sudda ut könsrollerna och nu har de börjat rikta in sig på barn.

Det är BBC:s barnkanal (CBBC) som står för det senaste chockerande försöket att normalisera, trivialisera och till och med hylla den totalt onödiga företeelsen som är könsbyte för barn. Fritt tillgängligt på CBBC:s webbsida lär serien till och med barnen om hormonterapi och pubertetsstoppande droger trots att vetenskapen i dagsläget egentligen inte har så bra koll på hur sådana droger påverkar en kropp och hjärna som är under utveckling.

Vissa kliniker i Storbritannien skriver ut stopphormoner till barn så unga som i 9-årsåldern, medan det i Sverige inte ens finns någon faktisk nedre åldersgräns för hur tidigt sådana droger får ges till barn. När barnet sedan blir äldre ges först könshormoner så att kroppen ändras till det kön som eftersträvas och senare följs det för de som vill upp av kirurgiskt könsbyte. I Sverige får könshormoner sättas i vid 16-årsålder och kirurgiskt könsbyte utföras vid 18-årsålder.

Källor:
BBC’s Children Show ‘Just a Girl’ is About a Transgender Child Taking Hormone Blocking Drugs
Till dig med könsdysfori – Socialstyrelsen


  • Publicerad:
    2016-11-03 09:15