SVERIGE. Integrationsminister Erik Ullenhag vill inom kort ge barn under 18 år laglig rätt att byta juridiskt kön.

I sin iver att tillfredsställa den skattefinansierade lobbygruppen RSFL tar nu integrationsminister Erik Ullenhag ytterligare ett steg bort från den så kallade ”heteronormen”. Ullenhag ansvarar förutom integration även för så kallade hbt-frågor.

— Vi har kommit överens om i regeringen att tillsätta en utredning, det ser jag som en framgång. Min känsla är att det ofta finns motstånd fram tills man får ökad kunskap. Så har det varit i nästan varje hbt-fråga, säger Ullenhag.

Förra året avskaffades steriliseringskravet på individer som ämnade genomgå könsbyte. Nästa steg kan nu alltså bli att man ger ännu ej myndiga personer rätten att byta juridiskt kön.

Källa:
Åldersgränsen för könsbyte kan sänkas


  • Publicerad:
    2014-01-02 12:45