INVANDRING. Regeringen har beslutat att staten ska skjuta till ytterligare miljoner skattekronor för att kommunerna ska kunna hantera alla så kallade flyktingar.

UllenhagKippa
Ullenhag på ett judiskt jippo.

Hbt- minister Erik Ullenhag uppger att man ska satsa ytterligare 100 miljoner kronor på invandringen, så att kommunerna ska kunna hantera den stora flyktingströmmen. Ungefär hälften av pengarna kommer att användas till svenskaundervisning för 6000 främlingar som har fastnat på Migrationsverkets boenden och inte har slussats ut till olika kommuner.

— Det som har hänt de senaste åren är att vi har rätt många som väntar på en kommunplacering och stannar längre på anläggningsboenden och då är det rimligt att vi går in från statens sida och ersätter kommunerna för att det verkligen ska bli svenskundervisning, uppger Ullenhag under en intervju i radio.

Anledningen till att regeringen nu får skjuta till den stora summan pengar är för att kommunerna, där främlingarna befinner sig, inte är intresserade av att bekosta utbildning för personer med flyktingstatus som bara tillfälligt befinner sig på de aktuella boendena.

Källa:
Regeringen satsar 100 miljoner extra på flyktingar


  • Publicerad:
    2014-03-20 20:30