USA. En 16-årig pojke utvecklar bröst efter att ha placerats på en sluten ungdomsvårdanstalt och där tvångsmedicinerats med östrogen. Läkarna har stämts.

Den 16-årige pojken dömdes till sluten ungdomsvård vid anstalten Eastlake Juvenile Hall i Los Angeles och tvångsmedicinerades där med östrogen för en beteendestörning, vilket orsakade att han utvecklade bröst.

Stämningsansökan har utfärdats mot läkarna Danny Wang och David Oh och mot Los Angeles County. Pojken diagnostiserades i juni 2019 – två dagar efter intagningen – med Oppositional Defiant Disorder (ODD) (på svenska trotssyndrom). Prov ska ha visat att han hade förhöjda testosteronnivåer.

Läkarna ordinerade enligt stämningsansökan därvid 30 doser östrogen utan att pojkens föräldrar ens hade informerats.

Östrogen är ett hormon som bidrar till utvecklingen av sexualitet och reproduktionsförmåga hos kvinnor. Det finns även hos män, fast där i avsevärt lägre nivåer.

Pojken gavs 13 doser östrogen och utvecklade då gynekomasti, vilket innebär förstorade bröst – som på en kvinna.

Enligt stämningsansökan hade pojkens föräldrar inte informerats, varken om pojkens diagnos eller om den föreskrivna medicineringen.

16-åringen uppges efter en tid öppet ha protesterat mot medicineringen då han ”mådde fruktansvärt dåligt och kände sig sjuk”.

Pappan berättar för The Los Angeles Times att när han vid ett besök på anstalten till slut fick kännedom om medicineringen blev han mycket upprörd. Han konfronterade därefter den medicinskt ansvarige läkaren Oh på telefon och denne ska då ha medgivit att han begått ett misstag.

Pojkens advokat Wesley Ouchi uppger för tidningen att pojken redan från början hade velat motsätta sig behandlingen men länge undvek att protestera i fruktan för repressalier från läkaren Wang. Till slut avbröts dock behandlingen.

— Östrogen är inte verksamt mot trotssyndrom, jag kan inte nog betona detta, uppger James McGough, universitetslärare i klinisk psykiatri vid UCLA och fortsätter:

— Du hittar inte någonstans en referens som stöder användandet av östrogen mot trotssyndrom.

Sara Coffey, chef för barn- och ungdomspsykiatri vid Oklahoma State University, förklarar att trotssyndrom vanligen förekommer bland barn i 6-12 års ålder samt att behandlingen kan bestå av familjeterapi och medicinering med Ritalin eller Adderall, vilka även förskrivs för ADHD.
Hon påpekar att medicinering med östrogen mot trotssyndrom skulle riskera att förvärra tillståndet.

Enligt stämningsansökan åberopar Oh och Wang ”experimentell behandling” som orsak till att de i det här fallet föreskrev medicinering med östrogen mot trotssyndrom.

Los Angeles Hälsodepartement uppger att Wang har arbetat för Los Angeles County sedan 2012 samt att hans anställningshandlingar är sekretessbelagda.

Fadern berättar att sonen ännu flera månader efter att medicineringen avbrutits beter sig på ett sätt som han aldrig gjort tidigare i sitt liv innan östrogenbehandlingen inleddes. Han isolerar sig på sitt rum, vill inte göra något och vill inte ha kontakt med någon.


  • Publicerad:
    2020-07-20 07:00