HOMOLOBBYN. Många, som efter påtryckningar från så kallade transaktivister genomgått ”könskorrigerande” kirurgi, har efteråt ångrat det irreversibla ingreppet. Nu vittnar en om hur samma ”aktivister” behandlar den som är öppen med sin ånger.

Aleksa Lundberg, som tidigare varit en av homolobbyns kändaste ansikten, berättade redan i höstas på SVT Opinion om hur han under tonåren började känna sig osäker på sin identitet som pojke. Han kom då i kontakt med personer verksamma inom den så kallade transaktivistiska rörelsen och här inleddes en övertalningskampanj om att kirurgiskt könsbyte var lösningen på Aleksas problem.

Men ingreppet som Aleksa sedan genomgick ledde inte alls till den stärkta självkänsla som utlovats utan tvärtom till större osäkerhet – och ånger över det irreversibla ingreppet. Från de nyvunna transsexuella vännerna var vänskapen nu som bortblåst och till en början ersatt av totalt ignorerande, vilket sedan följdes av hån, hot och repressalier.

Andra, som till exempel Solveig och Mika, har innan Aleksa vittnat om sin ånger över genomförda ”könskorrigerande ingrepp”. Det unika med Aleksas vittnesmål är hans beskrivning av hur han behandlats av  den så kallade transrörelsen. Han menar att det inom denna råder en ”hat- och tystnadskultur” och att ”könsbytesånger” där är totalt tabu.

Nordfront har tidigare berättat om att antalet svenskar, som säger sig uppleva så kallad ”könsdysfori”, ökat kraftigt på senare år. Vi har även skrivit om hur den del av homolobbyn som driver på så kallade könsbyten på unga på senare tid stött på motstånd framförallt från föräldrar till barn som drabbats av propagandan.

Aleksa ser idag det beslut om ”könsbyte” från man till kvinna som han tog vid arton års ålder som förhastat och taget i ett pubertalt kaos. Detta samtidigt som ”transrörelsen” idag driver frågan om att sänka lägsta åldern för ”könskorrigerande” ingrepp till femton år. Homolobbyns propaganda når också allt fler barn, till exempel på ”könlösa” dagis och ”transkollon”.

Regeringen har efter enträget lobbande från homolobbyn föreslagit att barn ska kunna kräva kirurgiska ”könsbyten” utan föräldrarnas kännedom, något som Socialstyrelsen hittills lyckats sätta stopp för. Förslaget lades fram efter påståenden i en utredning om att många ”könsdysforiker” idag begår självmord i väntan på ”könskorrigerande” kirurgiskt ingrepp – ett påstående som det har visat sig saknas belägg för.


  • Publicerad:
    2020-05-15 16:30