INRIKES. En undersökning rörande ”hbtqi-personers”utsatthet, finansierad med skattemedel, har presenterats.

I en omfattande och påkostad undersökning utförd av undesökningsföretaget Insight Distillery på uppdrag av organisationen West pride presenteras nu statistik över ”hbtqi-personers utsatthet”.

Den statligt finansierade undersökningen, som tros komma bli flitigt hänvisad till – inte minst av medier – omfattar 1068 intervjuer, varav 268 med personer som uppger sig tillhöra ovan nämnda ”utsatta grupp”.

Målgruppen för undersökningen uppges vara alla över 15 år.

På de första sidorna av det 25-sidiga materialet framgår till exempel:

 • Medan 7 % av befolkningen identifierar sig som ”hbtqi-personer”, uppger sig 70 procent av dessa ”utsatta” någon gång få höra ”nedsättande kommentarer.
 • Tre av tio av personer som säger sig identifiera sig som ”hbtqi-personer” säger sig undvika vissa miljöer.
 • 52 % av alla ”hbtqi-personer” uppger sig känna en annan ”hbtqi-person” som uppger sig ”undvika vissa miljöer”.
 • 76 % av ”allmänheten” tror att ”hbtqi-personer” diskrimineras i samhället enkom på grund av att de är ”hbtqi-personer”.
 • 4 av tio ”hbtqi-personer” säger sig uppleva att de diskrimineras enkom beroende på det faktum att de är ”hbtqi-personer”.
 • Både ”allmänheten” och ”hbtqi-personer” menar att ”idrottföreningar” är den miljö där ”hbtqi-personer” med minst risk för dålig behandling kan var öppna med sin inriktning.
 • Enligt ”allmänheten” är ”skola” den miljö där ”hbtqi-frågor” lyfts för lite, medan ”hbtqi-personer” anser att denna position delas av miljöerna ”skola” och ”arbetsplats”.
 • Tre av tio ”hbtqi-personer” uppger sig ha stor oro för att någon gång bli utsatt för hatbrott.

Någon motsvarande statligt finansierad undersökning om svenskar utsatthet för mångkultur har ännu inte presenterats.


 • Publicerad:
  2020-05-29 22:00