HOMOLOBBYN. En tredjedel av Polens yta utgörs idag av ”hbtq-fria zoner”.  SVT bedriver homopropaganda med att ifrågasättande intervjua en polsk lokalpolitiker som röstat mot homolobbyism.

Nordfront beskrev i februari hur drygt en tredjedel av Polens territorium – inkluderande ungefär hundra städer och kommuner – har antagit en deklaration innehållande rekommendationer för hur den så kallade hbtq-frågan ska hanteras av myndigheter.

Deklarationen är författad av personer kritiska till homolobbyns ambitioner att förändra landets rättssystem, och de områden som anammat den benämns allmänt ”hbtq-fria zoner”.

Skrivelsen formulerades i mars 2019 efter att Warszawas borgmästare Rafał Trzaskowski öppet uttalat sitt stöd för homolobbyns intentioner i Polen genom att förespråka att dess propaganda med statlig finansiering ska spridas i samhället i allmänhet och skolor i synnerhet.

Andrzej Kuszyk är lokalpolitiker i staden Pulawy, och är en av de politiker som nu av homolobbyns organisationer inom och utom Polen anklagas för att ”ha röstat fram en deklaration som inskränker hbtq-personers rättigheter”.

SVT bedriver agendajournalistik
En video från SVT visar hur deras journalist Elin Jönsson med uttalad homolobby-vänlig agenda för det svenska statliga TV-bolagets räkning beger sig till Pulawy för att intervjua Kuszyk.

På väg till intervjun uttrycker journalisten stark indignation över att det i de ovan nämnda rekommendationerna framgår man bland författarna omfattar en ”intolerant” hållning till begreppet familj. Jönsson citerar:

— En familj erkänns bara om den består av en man, en kvinna och ett barn. Och föräldrar har rätt att skydda barnen mot så kallad demoralisering.

Med samma tydliga upprördhet hävdar hon angående en ”undersökning” som genomförts av aktörer inom den polska homolobbyn:

— Undersökningen visar att omkring 70 procent av unga hbtq-personer här i Polen har självmordstankar.

Under den följande intervjun framhåller Kuszyk att rekommendationerna som ges i deklarationen inte har ambitionen att vara rättsligt bindande, vilket skulle ha stridit mot konstitutionen.

Han påtalar vidare att initiativet med deklarationen är ett sätt att belysa hur homolobbyn däremot öppet försöker ändra Polens rättssystem genom att kratta manegen för statligt finansierad homopropaganda:

— Det är i grund och botten bara en deklaration som inte anger några rättsliga följder eftersom det vore ett brott mot konstitutionen. Det är ett utlåtande som är riktat mot personer som under sken av att kämpa för hbtq-personers intressen försöker införa vissa saker i rättssystemet.

Motståndet mot homolobbyns försök att flytta fram sina positioner har starka rötter i Polen och har till exempel snarast tyckts stärkas av Europaparlamentets uttryckliga fördömande av landets ”hbtq-fria” zoner.

I augusti förra året fällde ledaren för partiet Lag och Rättvisa Jarosław Kaczyński följande kommentar angående de så kallade pridetågen i Polen:

— Denna resande teater dyker upp i olika städer för att först provocera och sedan gråta…vi [det polska folket] är de som tar skada av det, detta måste avslöjas och förkastas, sade Kaczyński.


  • Publicerad:
    2020-07-08 21:00