FINLAND. Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS) kräver i ett uttalande undervisning om ”könets och sexualitetens mångfald” tidigare i skolsystemet än i grundskolans högre klasser.

När det kommer till homolybbyns framflyttande av sina positioner, har Finland ansetts ligga steget ”efter” Sverige. I båda länderna finns dock starka krafter som kämpar för normupplösning.

Faktum är att svenska RSFL i en rankning av världens länder enligt ”villkoren för hbtqi-personerplacerar Finland högre än Sverige.

Orsakerna till detta uppges på förbundets hemsida vara:

* att ”hbtqi-personer” [i Sverige] inte kan garanteras sina rättigheter med nuvarande lagstiftning och praxis,

* att transpersoner [i Sverige] fortfarande inte har någon möjlighet att själva bestämma över sina liv och kroppar, samt

* att byte av juridiskt kön i Sverige kopplat till ett utredningsförfarande istället för självidentifikation.

Nu förklarar Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS) i ett uttalande att man ”oroar sig för kvaliteten på sexualundervisningen i finska skolors grundläggande utbildning” och man ställer krav på en förändring i normupplösande riktning.

FSS hävdar att den nuvarande sexualundervisningen ”exkluderande”. Förbundet hänvisar till den respons som man säger sig ha fått från elever i olika skolor.

— Det är av största vikt att atmosfären är inkluderande och stödjande. Inom sexualundervisningen ska utgångspunkten vara könets och sexualitetens mångfald och förhållningssättet till normer ska vara kritiskt, säger förbundets ordförande Emilie Jäntti i ett pressmeddelande.

Enligt FSS är många unga missnöjda med den nuvarande sexualundervisningen. I kritiken hänvisar förbundet bland annat till läroplanen som slår fast att eleverna först i grundskolans övre klasser ska få kunskap om sexualitet och olika variationer av sexuell utveckling.

— Jag efterlyser en undersökning av sexualundervisningen och dess kvalitet. Alla ska känna sig trygga och inkluderade i undervisningen. Det ska vara lika självklart att sexuella minoriteter och könsminoriteter tas i beaktande som att könssjukdomar nämns, säger Jäntti.


  • Publicerad:
    2020-06-08 19:25