FINLAND En finsk parlamentsledamot för Kristdemokraterna och f.d. minister åberopar yttrande- och religionsfrihet, när hon anklagas för att med bibelord ha ”hetsat mot hbtq-personer”.

I Finland står en parlamentsledamot, som tidigare var landets inrikesminister, inför rätta för hets mot folkgrupp med anledning av ett inlägg som inkluderar en bibelvers.

Päivi Räsänen, Kristdemokraterna (KD), står nu inför skranket vid Helsingfors tingsrätt anklagad för hets mot ”folkgruppen” hbtq-personer. Huvudförhandlingen inleddes i måndags.

Finlands förra inrikesminister har på sociala medier gjort kommentarer, där hon kritiserat Evangelisk-Lutherska Folkkyrkan för att man befattar sig med ett pro-hbtq-event och hon kommenterar att kyrkan med sitt agerande ”upphöjer skam och synd till stolthet”.

Åtalet omfattar tre delar. Den första gäller Räsänens inlägg på sociala medier, den andra ett program i Yle Puhe med rubriken Vad tänkte Jesus om homosexuella?

Den tredje rör en pamflett som Räsänen skrev för Lutherstiftelsen år 2004.

Räsänen har förutom att beskriva homosexualitet som skam och synd, också gjort gällande att den är en vetenskapligt bevisad psykosexuell utvecklingsstörning.

Uttalandena kränker homosexuellas jämlikhet och människovärde, och därför överskrider de gränserna för yttrande- och religionsfrihet”, skrev riksåklagaren i ett pressmeddelande i april i samband med beslutet att väcka åtal.

BBC kommenterar att Helsingforsdomstolen ”nu nödgas ta ställning till huruvida citerande av en bibelvers kan betraktas som kriminellt i vissa scenarier”.

När parlamentsledamoten Räsänen anlände till Helsingfors tingsrätt på måndagen sade hon till BBC:s reporter att hon kände sig ”hedrad att få försvara yttrande- och religionsfriheten”.

Hon fortsatte:

— Jag hoppas att det nu kan göras klart att jag inte har för avsikt att kränka någon folkgrupp, utan att det här handlar om att rädda människor till evigt liv.

Om hon fälls kan den åtalade teoretiskt dömas till fängelse, men åtalssidan har istället förespråkat böter upp till 13 000 Euro.

Viker sig inte

Päivi Räsänen själv bekräftar i ett uttalande till Svenska Yle att hon inte anser sig gjort sig skyldig till något brott eller att hon skulle ha kränkt någon.

Hon säger sig, efter att noga ha gått igenom samtliga åtalspunkter, fortfarande till fullo stå för sina uttalanden och hänvisar härvid till den rådande yttrande- och religionsfriheten.

— Bibeln lär oss att leva enligt Gud, vad som är synd och vad som inte är synd. Det är teologiska frågor och jag anser inte att de borde avgöras i domstol, säger hon.

Professorer: ”Oviss utgång

Två finska professorer i straffrätt, som tillfrågats av Svenska Yle, förklarar sig vara ovissa om vilken dom som kommer fällas i detta mål, som de båda menar handlar om en gränsdragning mellan de friheter som Räsänen åberopar – samt ”minoriteters rättigheter”.

Kimmo Nuotio, professor i straffrätt vid Helsingfors universitet beskriver fallet som ”spännande” och påpekar att det är första gången som ”homofientliga uttalanden” behandlas i en finsk domstol.

Han fortsätter:

— Religionsfriheten garanterar att man ska få tro och utöva sin religion, men samtidigt är Räsänen också politiker och själva texten skrevs medan riksdagen behandlade ett initiativ om samkönat äktenskap.

Matti Tolvanen, professor i straffrätt och processrätt vid Östra Finlands universitet, är inne på samma linje som Nuotio:

— Ingen har någonsin sagt att man inte får citera Bibeln, men det är en annan fråga om man använder Bibelcitat för att stämpla en minoritet, säger han till Svenska Yle.