DEKADENS. När ett övergångsställe i Åbo ”pridefärgades” med stadsledningens goda minne, ingrep polisen med hänvisning till vägtrafiklagen. Nu har övergångsstället återställts till ursprungligt skick.

I juni firar den dekadensomhuldande homolobbyn i finska staden Åbo den så kallade pridemånaden – ett firande som kan ta sig olika uttryck på olika platser.

Det hbtqp-hyllande ”regnbågsövergångsstället” på Östra Strandgatan, som den 4 juni av denna anledning inrättades i staden, blev kortlivat då polisen redan en dag efter dess uppförande beordrade dess borttagande – med hänvisning till att det utgör en överträdelse mot vägtrafiklagen, rapporterar tidningen Åbo underrättelser.

Medan initiativet till ommålning helhjärtat stötts av initiativtagaren Åbo Stadsteater, belägen nära övergångsstället – och även erhållit positiv täckning från mainstreammedier, kom invändningar tidigt från Polisstyrelsen, som hävdade att alla sätt att täcka över eller på annat sätt förändra de vita strecken utgör en överträdelse av Finlands vägtrafiklag.

I ett uttalande tillkännagav då Åbo Stad:

Staden avser att följa Polisstyrelsens ställningstagande i frågan och ta bort färgen så snart som möjligt för att återställa de vita strecken, vilka markerar det skyddade övergångsstället. En arbetsorder för de färgade streckens borttagande och ommålning av de vita, har redan utfärdats.

Berörda tjänstemän hade uppenbarligen misstolkat Vägtrafiklagen, då man betonat det tillräckliga i att skyltningen på stället fortfarande är adekvat och att övergångsstället kommer att användas som vanligt, trots regnbågsfärgerna.

Saara Malila, kommunikationsdirektör vid Koncernförvaltningen, förklarade inför regnbågsmålningen att staden ”känner sig hedrad över att få lyfta frågorna tolerans och jämlikhet på många olika sätt”.

Hon fortsatte:

Att hissa regnbågsflaggan på vissa angivna dagar fungerar som en direkt kommunikationskanal. Regnbågsfärgerna som målats på gatan påminner oss om att staden är jämlik och öppen för alla varje dag.

Men det mångfärgade övergångsstället och den tillhörande diskussionen har de facto utlöst polariserade reaktioner. Medan några menat att det var ”ett rent nöje” att vara en invånare i Åbo beroende på stadens ”öppenhet och tolerans” har andra betraktat det kortlivade övergångsstället som ”en fars”.

Ytterligare andra har på sociala medier till fotografier på färgborttagande vägarbetare bifogat kommentaren: Wash the gay away! (”Tvätta bort bögen!”)


  • Publicerad:
    2021-06-12 22:40