MOTSTÅND En enkätundersökning genomförd av Finska notisbyrån visar på ett genuint folkligt motstånd i landet mot statligt sanktionerad dekadens i form av ”pride”-evenemang.

Enligt en enkätundersökning utförd av Finska notisbyrån (STT) om protester vid pride-manifestationer utsätts en överväldigande majoritet av dylika evenemang för otvetydiga missnöjesyttringar.

32 pride-arrangörer tilldelades enkäten. 22 av 25 svarande angav att de regelbundet utsätts för ”trakasserier eller vandalism” i form av bland annat kritiska kommentarer och stöld/destruktion av flaggor.

Svenska Yle intervjuar i sammanhanget forskaren vid Jyväskylä universitet Tuija Saresma, som specialiserar sig inom ämnet ”hatretorik”. Saresma ondgör sig i intervjun i synnerhet över företeelsen bränning av prideflagga – enligt henne en våldshandling:

— … Att bränna en flagga är ett medvetet och mycket våldsamt dåd där föremålet med starkt symbolvärde kränks”, säger hon.

Allt från ”osakliga kommentarer” till ”gasattacker

Enligt STT:s undersökning är ”osakliga och kränkande kommentarer” och tillgrepp av flaggor vardagsmat för prideparads-arrangörer. Men även än ”grövre förseelser” uppges vara vanligt förekommande: flaggbränning, mordhot, rakblad dolda under klistermärken – och gasattacker. Forskaren Saresma uppger sig i intervjun vara ”förfärad” över att så många arrangörer utsätts för så mycket negativt.

Enligt Svenska Yle har flertalet pride-arrangörer på senare år gjort brottsanmälningar angående vandalism och trakasserier, något som sällan ska ha lett någonstans. Förundersökningar har avbrutits i brist på misstänkta eller på grund av det låga värdet på den stulna/förstörda egendomen, beklagar nyhetssajten.