POLITIK. Främlingstäta skolor i Trollhättan stängs efter dåliga resultat – eleverna ska spridas ut på andra skolor.

Ingen ska undgå mångkulturen i svenska skolan utan alla ska vara ”likvärdiga”. Skärmbild: Youtube.

Bara 35 procent av niorna på Kronans skola i Trollhättan blev behöriga till gymnasiet i år. Och efter flera års låga resultat vill nu politikerna stänga högstadiet och mellanstadiet på Kronan skola. Samtidigt stängs Frälsegårdsskolan på Kronogården.

Problemen bottnar i att en stor andel av eleverna på de aktuella skolorna tillhör det så kallade kompetensregnet – elever med föräldrar från andra kulturer och länder.

— Det handlar om att elever ska få bättre kunskap i det svenska språket, och att alla elever med utländsk bakgrund inte bör samlas på samma skola, menar Peter Eriksson, moderat oppositionsråd i Trollhättan.

Skolverkets statistik över hur stor andel av eleverna som blev behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet visar att drygt 30 procent av niondeklassare på Kronans skola gått ut med behörighet till gymnasiet under de senaste tre åren.

Trollhättans kommun vill alltså åstadkomma en större blandning av elever med olika bakgrund skolorna i kommunen, och därför kommer nedläggningen av Kronans hög- och mellanstadium att innebära att de eleverna får bussas till andra skolor.

På Kronan berörs runt 200 elever om förslaget blir verklighet. Hur många elever som berörs på de drabbade skolorna nämner kommunen inte.


  • Publicerad:
    2020-08-18 13:35