DEKADENS. Fler än dubbelt så många underåriga än man förväntade sig uppsökte en ”sexologisk klinik” i Köpenhamn med önskan om att få ”byta kön”.

Astrid Lindgrens barnsjukhus ser allt fler könsförvirrade barn för varje år som går.

Trots att transsexualism räknas som en psykiatrisk diagnos i Danmark har man i Köpenhamn en särskilt ”sexologisk klinik” som tar emot personer som uttryckt en önskan om att ”byta kön”. Sedan januari i år har man dessutom börjat erbjuda underåriga hormonbehandling som ska ”förvandla” dem till det motsatta könet.

Enligt lagen får så unga personer som 12-åringar ta emot den typen av behandling, vilken blockerar könshormoner och bromsar den naturliga pubertala utvecklingen av könsorganet samt exempelvis skäggväxt för pojkar och menstruation för flickor.

Vid 16 års ålder får man dessutom motta fullständig ”könskorrigerande” behandling, något som i många fall är helt irreversibelt. Detta trots att forskning har visat att det tar drygt tjugo år för den mänskliga hjärnan att växa klart. Det är dessutom väldigt vanligt att personer som genomgår dylika operationer ångrar sig efter bara några år och enligt undersökningar är detta än mer frekvent hos underåriga. Självmordsstatistik visar även att personer som genomgått ”könskorrigerande operationer” löper tjugo gånger högre risk att begå självmord än genomsnittsbefolkningen.

Inledningsvis uppskattade man att cirka 50 underåriga skulle komma att söka behandlingen, men när den siffran uppnåtts redan efter sex månader fick man revidera uppskattningen till 130 stycken.

Liknande rapporter om en massiv ökning av könsförvirrade barn- och ungdomar har tidigare kommit från bland annat Storbritannien och Sverige.

Källor:
Denmark: Underage Tranny Numbers Double in a Year
The Case Against Normalizing Gender Dysphoria


  • Publicerad:
    2016-12-29 22:10