KULTURMARXISM. En sjuårig pojke har omhändertagits från sin mamma efter att en engelsk domstol ansåg att han blivit utsatt för  en ”betydande emotionell skada” efter att mamman försökt uppfostra honom som en flicka.

htbqbarn

Rättegångsförhandlingarna började för omkring tre år sedan efter att en sjuårig pojkes pappa framfört klagomål om att han inte hade tillgång till sin son. Pappan ska vid flera tillfällen ha tagit kontakt med olika socialtjänster som till en början ignorerade hans oro. När pappan äntligen fick träffa sonen ska han ha blivit chockad när han såg att hans son var klädd och uppförde sig som en flicka.

Enligt domen ska mamman ha varit helt övertygad om att pojken ”uppfattade sig själv som flicka” och var därför inställd på att behandla honom som det. Pappan ska ha sagt i rätten att socialtjänsten ska ha accepterat mammans vanföreställningar och var eniga om att pojken skulle behandlas som en flicka. Pojken ska själv ha trott att han var flicka och bar hela tiden flickkläder och han hade även registrerats som flicka på läkarmottagningen.

Den icke namngivna pojken bor nu tillsammans med sin pappa och har naturligt nog gått tillbaka till att ha maskulina intressen, menar domstolen.

Det rapporteras att pojken har det bra hos sin pappa och hans sambo och att han gjort ett aktivt val, utan påtryckningar från vuxna, om att följa upp intressen som vanligtvis ses som maskulina. Det sägs att pojken bland annat ska ha blivit intresserad av Power Rangers och superhjältar och han får alltfler nya intressen. Det är tydligt att de flesta av intressena är mansorienterade.

Källor:
«Transseksuell» gutt raskt tilbake til normalen etter å ha blitt reddet
Forced Transgender Boy Quickly Returns To Normal After Removal From Mother’s Care


  • Publicerad:
    2017-01-20 07:15