DEGENERATION. Brittiskt smink- och mensskyddsföretag har startat en kampanj för att mens ska ska bli en angelägenhet för alla människor.

Kelsey Kenny Jones är en kvinna med könsdysfori.

Kelsey Kenny Jones, en ”transsexuell” kvinna på 23 år som konsumerat stora mängder testosteron, är modell i en ny reklamkampanj för livsstils-, smink- och menskyddsföretaget Pink Parcel. Företagsverksamheten går ut på att kunderna prenumererar på menstruationsartiklar som kommer i askar direkt till brevlådan. Syftet med reklamkampanjen är att ta marknadsandelar inom målgruppen personer som menstruerar, vare sig de är kvinnor, män eller ”något annat”.

Kelsey har berättat om hur hon led av sin mens när hon kom ut som ”trans” vid 14 år. När hon var 16 rakade hon huvudet och bytte namn till Kenny.

— Jag var tvungen att utstå många av de negativa stereotyper som kan komma med att byta kön och ha mens. Om mens anses hämma människor tenderar det att fördjupa den skam som man känner för att ha mens. Det gör människor ännu mindre benägna att tala om sin mens, säger Jones och fortsätter:

— Jag tyckte alltid att det faktum att ingen verkade tala om mens öppet var jobbigt och det gjorde att jag ville dölja min egen mens ännu mer. Därför ville jag vara med i den här kampanjen. Vi måste uppmuntra alla att tala om mens, vare sig de själva upplever dem eller inte. Att börja tala om mens är första steget att normalisera förekomsten av mens i samhället, påstår Jones

Jones anser även att transmän ska känna sig tryggare i att tala om sin mens med varandra.

En del kritiker frågar vad majoriteten av kvinnor anser om att en ”ny man” i reklamsyfte görs till talesman för specifikt kvinnliga frågor. Några röster gör också gällande att när kvinnans väsen reduceras till en oönskad biologisk funktion och en angelägenhet även för könsfria personer, är det ett tecken på samhälleligt kvinnoförtryck.

Källa:
Transgender male model fronts new period campaign


  • Publicerad:
    2018-03-25 10:20