DEGENERATION. Den 57-årige homosexuella mannen Richard Hernandez byter kön och art, till drake. Han heter numera Eva Tiamat Baphomet Medusa och använder pronomet ”Det” om sig själv.

När den homosexuelle vice bankchefen Richard Hernandez diagnosticerades med HIV hanterade han sin rädsla för att dö genom att börja förvandla sig till draken Tiamat, namnet på en mytologisk femhövdad drake och en figur i ett dataspel som Richard alltid hade längtat efter att få vara. Richard var fast besluten att inte dö som människa, utan han bestämde sig för att transcendera människolivet. Numera har han bytt namn till Eva Tiamat Baphomet Medusa.

Richards psykiska sjukdom sträcker sig åtminstone tillbaka till femårsåldern då hans mamma och styvfar övergav honom och två syskon ute vid en ranch för att dö. Hernandez hävdar att han adopterades av en huggorm.

Tiamat började sin förvandling med att tatuera sig med ”drakfjäll” och sedan eskalerade degenerationen. Bland annat är näsan omformad och har nytt ventilationssystem, flera tänder har dragits ut och återstående har slipats, ögonvitorna är nu permanent gröna, tungan har kluvits och öronen har skurits av.

— Jag hoppas att min historia kan hjälpa människor, inte bara de som har genomgått svåra händelser, utan även människor som har förlorat hoppet, säger detet.

Tiamat är inte färdig med sin drakförvandling. Det manliga könet ska skäras bort, vilket ”Tiamat” har väntat med på grund av dess allvarliga könsdysfori. Detet älskar dock sin byst, säger det.

Könsoperationen kommer att bli den minst synliga förvandlingen, men lika viktig som övriga transformationer, säger Tiamat.

I ett reportage filmat av Fox10 i Phoenix berättar Tiamat om sin förvandling och sitt filantropiska arbete med att bland annat leka med barn och bjuda dem på godis och spunnet socker. Samtidigt vill det med sin verksamhet upplysa om vilket stigma det är att leva med HIV och AIDS. Namnen det har valt på sig förknippas numera med djävulska varelser, vilket tillsammans med köns- och artdysforin mer är tecken på ett bottenlöst självförakt.

Detta leverne är dock sådant som bejakas alltmer även i Sverige där de etablerade politiska partierna i större utsträckning än någonsin sprider identitetspolitik.

Källor:
Trans species wo-man spent a fortune turning herself into a reptile dragon
Intervju med draken (YouTube)


  • Publicerad:
    2018-03-02 11:25