ÖVERLEVNAD. En forskare hävdar att bristen på – och kvaliteten hos – mäns spermier hotar vår överlevnad. Levnadsvanor och ständig exponering för skadliga kemikalier tros vara huvudorsaker.

Shanna Swan, miljö- och reproduktionsepedemiolog vid Icahn School of Medicine vid Mount Sinai i New York, varnar för att den förestående fertilitetskrisenutgör ett globalt hot”.

I sin bok Count Down skriver hon:

Den nuvarande utvecklingen av reproduktionsförhållanden kan inte fortsätta länge till utan att hota människans överlevnad.

Uttalandet kommer efter en studie som hon var medförfattare till 2017, enligt vilken det genomsnittliga spermieantalet hos män i väst sjönk med 59% mellan 1973 och 2011 – en nyhet som gav feta rubriken världen över. Boken har sedan en omarbetad nyutgåva publicerades i februari i år orsakat nya svallvågor i debatten.

”Spermieproduktionen på noll i väst redan 2045”
Om den nuvarande utvecklingen fortsätter i samma takt, kommenterar Swan nu till webbtidningen Axios, kommer spermieproduktionen ligga på noll redan 2045. ”Det är lite ororande – minst sagt” tillägger hon.

I boken utreder Swan och medförfattaren Stacey Colino hur livet i det moderna samhället stävjar spermieproduktionen, dödar spermier, förändrar såväl den manliga som den kvinnliga reproduktionsutvecklingen – och därmed hotar vår överlevnad.

Författarna pekar på en anammad livsstil och en exponering för skadliga kemikalier som ”påverkar och förvrider den mänskliga sexuella utvecklingen och fertiliteten”. Allvaret i de hot som dessa utgör, argumenterar hon, är av den graden att människan kan bli en hotad art.

Bland fem möjliga kriterier för vad som gör en art hotadskriver Swan, ”räcker det om ett uppfylls; med nuvarande sakernas tillstånd för människan uppfylls åtminstone tre.”

Swan ger råd om hur människor kan skydda sig från skadliga kemikalier och uppmanar folk att ”göra vad vi kan för att säkra vår fertilitet, mänsklighetens framtid och planeten”.

”Hälften av jordens länder har fertilitetssiffror under folkutbytesnivån”
Mellan 1964 och 2018 föll den globala fertiliteten från 5,06 födslar per kvinna till 2,4. Nu har den fallit till 2,1. Och hälften av jordens länder uppges etniskt befinna sig i en ”folkutbytesprocess”.

Swan anser att ”preventivmedel, kulturella förändringar” och ”kostnaderna för att ha barn” sannolikt bidrar till statistiken. Vilka ”kulturella förändringar” det skulle kunna röra sig om eller varför barnfamiljernas ekonomi (uppfattas ha) försämrats går hon som naturvetare inte in på.

Hon flaggar samtidigt för ett stort antal indikatorer som pekar på att det finns andra och biologiska orsaker – såsom ökande antal missfall, fler genitala abnormiteter bland pojkar och tidigare pubertet för flickor – faktorer vilkas orsaker skulle behöva utredas systematiskt.

Swan anklagar här tentativt ”överallt-kemikalier” som finns i plaster, kosmetika och bekämpningsmedel, vilka påverkar våra endokriner. Här är, menar hon, ftalater och bisphenol-A klart misstänkta kandidater.

Hon skriver:

Kemikalier i vår miljö tillsammans med den osunda livsstilen i vår moderna värld rubbar vår hormonella balans, och orsakar olika grader av kaos i reproduktionen.


  • Publicerad:
    2021-03-09 13:50