HÄLSA. Enligt uppgifter från israeliska forskare har både spermiekoncentrationen och spermieantalet kraftigt minskat hos västerländska män sedan 1970-talet.

Juden Aleksander Giwercman.

Judiska forskare i Israel har av någon anledning studerat spermamängden hos västerländska män och kunnat konstatera att antalet spermier per millimeter och det totala antalet spermier per utlösning kraftigt minskat mellan 1973 och 2011 hos västerländska män.

—  Det är oroväckande. Om hela reproduktionsfunktionen påverkas så mycket under så kort period så är det något att se allvarligt på, säger den judiske professorn Aleksander Giwercman som arbetar med reproduktionsmedicin vid Lunds Universitet.

Enligt studien är det dock inte helt säkert att resultatet betyder att västerländska mäns spermieantal är på kraftig nedgång. Enligt Giwercman finns det skillnader i spermieantal mellan olika raser, och att jämföra länder i en metaanalys, kan skapa utrymme för feltolkning.

Den påstått låga spermiekoncentrationen orsakar inte bara barnlöshet utan påverkar också den allmänna hälsan.

— Män som har ett lågt spermaantal har en ökad risk för att dö tidigare. De har en ökad risk för att få hjärt- och kärlsjukdomar, metaboliska sjukdomar och diabetes, säger Giwercman.

SVT som lyfter fram detta vill dock inte spekulera vad denna kraftiga minskning beror på utan skriver att det enbart går att spekulera kring orsakerna utan att nämna något om de gifter vi ständigt tar in i våra kroppar via dricksvattnet och via livsmedel.

Källa:
Spermiekoncentrationen för män i västvärlden har halverats


  • Publicerad:
    2017-07-25 23:00