Tittar du på TV flera timmar i veckan bör du se över dina vanor! Annars kan du få nedsatt spermieproduktion.

spermier tv

Det amerikanska universitetet Rochester i New York har utfört en studie där man jämfört levnadsvanor och spermaproduktion. Man jämförde antalet spermier hos män i åldrarna 18 till 22 med olika levnadsvanor, och totalt ingick 189 män i studien.

Det visade sig att personer som ser på TV i mer än tjugo timmar varje vecka producerar ner till knappt hälften så många spermier som en person med mindre TV-sittande. Men om man istället ägnade 15 timmar i veckan till lite hårdare fysisk träning ökade man spermieproduktionen med upp till 73% i jämförelse med om man motionerade väldigt lite. Studien bekräftar alltså att fysisk aktivitet ökar antalet producerade spermier.

Studien kunde dock inte visa någon skillnad på nedsatt rörelseförmåga eller påvisa utseendeförändringar hos spermierna bland deltagarna i undersökningen. Man har därför inte helt kunnat fastställa varför en mängd studier de senaste åren, av bland andra Harvard School of Public Health i Boston, pekar på att fertiliteten och spermakvalitén hos västerländska män minskar.

Källa:
TV tittande kan ge färre spermier


  • Publicerad:
    2013-02-07 23:17