HÄLSA. Under de senaste årtiondena har spermieproduktionen och dess kvalité drastiskt minskat hos bland annat europeiska män. Enligt experter ska den negativa utvecklingen tas på allvar. 

Nyligen träffades experter på manlig fortplantning i Stockholm för att diskutera utvecklingen som visar på att mäns spermieproduktion drastiskt minskar. På mötet deltog experter från alla världsdelar. Från Sverige deltog StefanArver, som är en av landets främsta specialister på manlig fortplantning. Han berättar att deltagarna var överens om frågans allvar.

— Nu måste regeringar, myndigheter och hela den medicinska världen inse att fertilitet och den allmänna fortplantnings är helt grundläggande för hälsa och överlevande för jordens alla arter – inklusive människan, säger Arver.

Några av de saker som påverkar spermieproduktionen kortsiktigt negativt är bland annat bastubad, cykling, tajta jeans, mobiltelefoner som förvaras i fickan, bärbara datorer som vilar i knät och jacuzzis.

Men det som är allvarligare i ett långsiktigt perspektiv är den negativa effekten kemikalier och bekämpningsmedel har på sperman. Platsmjukgörare, flamskyddsmedel och andra hormonstörande ämnen uppges då troligen vara en förklaring till den minskade produktionen och kvaliteten.

Ifjol publicerades en genomgång av 185 studier från hela världen som då visade på en dramatisk nedgång av spermakvaliteten i den vetenskapliga tidskriften Human Reproduction Update.

I Nordamerika, Europa, Australien och Nya Zeeland har männens spermiekoncentrationen mer än halverats, med 52,4 procent, mellan åren 1973 till 2011. Den totala mängden spermier, det vill säga antalet per utlösning, minskade med hela 59,3 procent. Motsvarande minskning ska dock inte ha märkts hos män från Sydamerika, Asien och Afrika.

— För första gången kan vi visa att minskningen av spermieproduktionen är stark och fortgående. Eftersom nedgången bara är märkbar i västvärlden är det högst troligt att vissa kemikalier i miljön är en viktig bakomliggande orsak, säger ShannaSwan, professor vid School of Medicine at Mount Sinai i New York.

Arver uppger vidare att den största påverkan på spermaproduktionen sker redan i fosterstadiet, under de tre första månaderna.

— Vi har ett litet grepp om vad varje enskilt ämne kan åstadkomma, men vi har ännu ingen eller liten aning om vad en cocktail av olika ämnen tillsammans får för följder. Där behövs fler studier och de bör också omfatta gravida kvinnor och vad de exponeras för, säger Arver.

Enligt den brittiska professorn Richard Sharpe, expert på manlig reproduktiv hälsa och beskrivs som en försiktig general, så ska vi vara väldigt oroliga över utvecklingen.

— Vi skulle vara mycket bekymrade om vi förlorade hälften av någon annan fysisk förmåga och särskilt då om vi inte visste orsaken, säger Sharpe.

Enligt Arver finns det även ökade bevis för att den minskade spermieproduktionen hos män och djurhanar påverkar hur länge de lever, deras hälsa och även deras avkomma.

Källa:
Halvering av männens spermier oroar


  • Publicerad:
    2018-06-11 21:55