Allt fler svenska kvinnor är infertila och behöver hjälp att bli gravida. Hög ålder, övervikt och den stora spridningen av könssjukdomen klamydia är några av orsakerna till att många svenska kvinnor har svårt att få barn på naturlig väg.

I samband med den stora europeiska fertilitetskonferensen ESHRE som startar idag, presenteras nya siffror som visar att Sverige och Israel toppar i statistik över infertila kvinnor.

Varje år föds det 3 700 svenska barn som blivit till genom in vitro-fertilisering, eller IVF. Det betyder att så många som 3% av alla de barn som föds i Sverige är resultat av konstgjord befruktning.

Var sjätte svenskt par anses vara ofrivilligt barnlösa. Forskarna är totalt enade i vad som är den största boven i dramat, nämligen att allt fler kvinnor skjuter upp barnafödandet till över trettio.


  • Publicerad:
    2012-07-03 11:48