HÄLSA. ”Män vill också ta ansvar för den reproduktiva hälsan”, tror forskare är förklaringen till att allt fler män frivilligt gör sig själva ofruktsamma. Tydligast är trenden i Stockholm, där ingreppet mer än fördubblats på fem år.

Under de senaste åren märks en tydlig trend där allt fler män steriliserar sig genom vasektomi, som innebär att man klipper av sädesledarna. Sedan 2013, då 1 430 män steriliserade sig, har antalet ökat med 70 procent till 2017 då inte mindre än 2 470 män valde att genomgå ingreppet.

Populärast är trenden i storstäderna, och då framförallt i Stockholm där antalet mer än fördubblats. 2014 valde 329 stockholmare att sterilisera sig, 2017 var siffran uppe i 684 och redan i september i år hade 668 män genomgått vasektomi i huvudstaden.

Att så många män frivilligt väljer att göra sig själva ofruktsamma tror forskare beror på en slags strävan efter jämställdhet, samt att allt fler kvinnor väljer bort p-piller och liknande preventivmedel.

— Kvinnor av i dag är lite mer negativt inställda till preventivmedel, många har säkert upplevt en del biverkningar som gör att de inte vill använda preventivmedel. Då väljer männen att ta ansvar för den reproduktiva hälsan på det här sättet, säger Niklas Envall, barnmorska åt homolobbyorganisationen RFSU, som även doktorerar om preventivmedel vid Karolinska institutet.

Ingreppet är permanent, och för den som genomgår det finns en risk att man aldrig mer kan få barn.

— Det är också det som är fördelen, att det är väldigt effektivt, säger Niklas Envall.

Trots vasektomins permanenta natur är det ett väldigt enkelt ingrepp, som tar femton minuter och endast kräver lokalbedövning.

— Man kan gå hem samma dag och tre månader senare är man steril. Det är ett betydligt mindre ingrepp för en man än för en kvinna att sterilisera sig, säger Envall.

Även om manlig sterilisering blir allt vanligare i Sverige så ser siffrorna ännu dystrare ut i andra vita länder. I Australien är exempelvis 10 till 15 procent av alla män ofruktsamma tack vare självvald sterilisering.

Källa:
Fler män steriliserar sig


  • Publicerad:
    2018-11-17 14:00