För första gången i USA:s historia är inte längre en majoritet av de nyfödda barnen vita. Svarta, asiater, latinmerikaner och rasblandade står istället för majoriteten av barnafödandet.

De senaste tolv månaderna stod bara vita födslar för 49,6 procent av alla födslar i USA, medan ickevita stod för 50,4 procent av födslarna. United States Census Bureau presenterar dessa siffror i en ny undersökning. Ickevita stod dessutom för hela 92 procent av USA:s befolkningsökning mellan år 2000 och 2010. 

Sociologer tror att vita föder mindre barn nu på grund av de senaste årens ekonomiska nedgång. Ickevita har också fött mindre barn, men nedgången i ickevita födslar har inte varit lika drastiskt som den för vita födslar.

I delstaterna Hawaii, Kalifornien, New Mexico och Texas är vita totalt sett redan i minoritet. Även i huvudstaden Washington och andra delar av USA är vita numera en minoritet.

Medianåldern för vita i USA är 42 år, rapporterar New York Times. En stor del av de vita kvinnorna har alltså passerat den optimala åldern för barnafödande.

Brittiska BBC har redan börjat spekulera i hur ett framtida USA, där vita är i minoritet, kan komma att se ut. BBC menar att det i princip skulle göra USA till ett bättre samhälle.


  • Publicerad:
    2012-05-20 18:58