INRIKES. Den aggressiva Nilfebersmyggan som är mest känd för sin förmåga att sprida det virus som orsakar West Nile Fever verkar ha etablerat sig i Sverige. 

Nilfebersmygga.

Fyndet av en nilfebersmygga i Sverige förra året väckte uppmärksamhet och nu tyder mycket på att den aggressiva myggarten har etablerat sig i Sverige. Myggforskaren Anders Lindström har fångat 50 stycken i sina fällor i Falsterbo.

— Den kan bita folk mitt på dagen, även där det är öppet och soligt, så risken att bli biten är större, säger Lindström

Nilfebersmyggan förknippas mest med sin förmåga att sprida det virus som orsakar West Nile Fever, en sjukdom som i vissa fall leder till hjärnhinneinflammation eller hjärtmuskelinflammation.

Myggan finns sedan tidigare främst i Centraleuropa och även i Storbritannien. På senare år har den blivit allt vanligare i Danmark och nu även i Sverige.

Källa:
Aggressiv mygga etablerad i Sverige


  • Publicerad:
    2017-08-23 19:20