UTRIKES. Från och med i år finns det ytterligare ett dödligt virus tillagt på WHO:s lista över smittor som idag saknar tillräckligt med motåtgärder.

I World Health Organisations (WHO) lista över sjukdomar med epidemisk potential, sjukdomar som ännu saknar tillräckligt med motåtgärder, har man för i år adderat ännu en smitta vid namn ”Disease X”. Benämningen innebär att vetskapen om att nästa epidemi möjligtvis kan orsakas av ett smittämne som vi tidigare inte visste fanns, eller på annat sätt varit främmande som källa till mänskliga sjukdomar.

— Det kanske verkar underligt att addera ”X” men poängen är att säkerställa att det finns en flexibel plan i termer av diagnoser och vacciner, säger John-Arne Rottingen, vetenskaplig rådgivare på WHO.

Tidigare år har listan utgjorts av kända sjukdomar som exempelvis Lassafeber, Ebola och Zika-viruset. Listan innehåller idag totalt nio smittor, där den nya okända ”Disease X” är det nyaste tillskottet.

— Historien berättar för oss att det är troligt att nästa stora utbrott kommer handla om någonting vi aldrig sett förut, säger Rottingen.

Framgångar i genmanipulation, som gör det möjligt att manipulera och skapa helt nya virus, betyder att ”Disease X” kan komma fram genom antingen en olycka eller genom en avsiktlig terrorhandling. Enligt WHO ska anledningen till att ”Disease X” läggs till på listan dock inte vara för att skrämma upp människor, de menar istället på att detta görs för att uppmärksamma forskare på att den kan bli verklighet.

”Dessa sjukdomar medför stora risker för folkhälsan och ytterligare forskning och utveckling behövs, inklusive övervakning och diagnostik”, säger WHO i ett uttalande.

Källa:
Scientists put on alert for deadly new pathogen – ’Disease X’


  • Publicerad:
    2018-03-12 19:00