EBOLA. Finland har nu fått sitt första fall av misstänkt ebolasmitta då en person återvände till landet från Liberia.

Mejlans sjukhus i Helsingfors står redo att ta emot en person som färdats från Liberia till Finland. Personen har flera symptom som passar in på ebola, men enligt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är det tveksamt att det verkligen rör sig om ett fall av ebolafeber.

Provsvaren väntas återkomma inom ett dygn och inom tre dagar ska man vara helt säkra på om personen är smittad eller ej.

Enligt nya rapporter från världshälsoorganisationen WHO tycks ebolasmittan som härjat främst i Väst-afrika ha nått sin kulmen och sakta börjat avta. Rapporterna baseras på att Liberias gravgrävare tagit emot färre döda kroppar de senaste veckorna och att vårdplatserna på sjukhus och speciella behandlingshem inte längre är överfulla. Man är dock noga med att poängtera att smittan kan blossa upp igen ifall befolkningen i de drabbade länderna inte gör som de blivit tillsagda för att undvika smittspridning.

Ebolavirus är det virus som orsakar ebolafeber, hemorragisk feber som är en blödarfeber med hög dödlighet. Ebolavirus är ett zoonotiskt virus som kan smitta människor och djur via blod och kroppsvätskor.

Viruset angriper främst endotelceller och sprids via blodet ut i kroppen och orsakar nekros av kroppens celler, som leder till ett häftigt sjukdomsförlopp karakteriserat av blödningar ur kroppsöppningarna. Dödligheten är mellan 50-90%.

De första dokumenterade fallen av ebolafeber hos människor noterades i Zaire och fick namnet efter floden Ebola. Utbrottet skedde 1976 då 318 människor insjuknade. Av dessa dog ca 90% och detta är den högsta mortalitetsration som noterats. Detta utbrott var av arten Zaire ebolavirus. De kända utbrotten har skett i centrala Afrika. Undantagen från detta har varit olyckor i laboratoriemiljö.

Ebolavirus av arten Reston har även påträffats hos apor med ursprung i Filippinerna, men har då endast drabbat apor. Ebola hemmorragisk feber sprids troligtvis av fladdermöss som via spillning och kroppsvätskor kan sprida viruset vidare till människor och apor, såsom gorillor och schimpanser via bland annat djurkadaver.

Källa:
Misstänkt ebolafall i Finland


  • Publicerad:
    2014-10-30 21:45