EBOLA. Amerikanska forskare jobbar just nu på att ta fram ett blodtest som inom femton minuter kan visa om man har blivit smittad av det dödliga ebolaviruset eller inte.

Ebolaviruset.

Ebolaviruset som nu spridit sig till Europa.

Ett forskarlag på det amerikanska läkemedelsföretaget Corgenix jobbar just nu på att utveckla en metod för att snabbt kunna säkerställa om en person har blivit smittad av ebolaviruset eller inte. Företaget fick under året en statlig garanti på 2.9 miljoner dollar som under en treårsperiod ska hjälpa Corgenix att utveckla en metod för att hämma ebolavirusets spridning.

Corgenix uppger att testet kommer att vara utformat som ett graviditetstest och ger användaren svar på om denne är smittad inom femton minuter bara genom ett enkelt blodprov. Testet kommer dock först kunna användas på fältet efter att forskarlaget kan intyga att det fungerar till hundra procent.

För närvarande är det ett fåtal platser som kan ge svar på om en patient är smittad eller ej och det kan ta upp till tre veckor innan en smittad person börjar uppvisa symptom.

Ebolavirus är det virus som orsakar ebolafeber, hemorragisk feber som är en blödarfeber med hög dödlighet. Ebolavirus är ett zoonotiskt virus som kan smitta människor och djur via blod och kroppsvätskor.

Viruset angriper främst endotelceller och sprids via blodet ut i kroppen och orsakar nekros av kroppens celler, som leder till ett häftigt sjukdomsförlopp karakteriserat av blödningar ur kroppsöppningarna. Dödligheten är mellan 50-90%.

De första dokumenterade fallen av ebolafeber hos människor noterades i Zaire och fick namnet efter floden Ebola. Utbrottet skedde 1976 då 318 människor insjuknade. Av dessa dog ca 90% och detta är den högsta mortalitetsration som noterats. Detta utbrott var av arten Zaire ebolavirus. De kända utbrotten har skett i centrala Afrika. Undantagen från detta har varit olyckor i laboratoriemiljö.

Ebolavirus av arten Reston har även påträffats hos apor med ursprung i Filippinerna, men har då endast drabbat apor. Ebola hemmorragisk feber sprids troligtvis av fladdermöss som via spillning och kroppsvätskor kan sprida viruset vidare till människor och apor, såsom gorillor och schimpanser via bland annat djurkadaver.

Källa:
Ebola diagnosis in 10 minutes: researchers working on tool to curb global epidemic


  • Publicerad:
    2014-10-15 21:00