EPIDEMI. Enligt världshälsoorganisationen WHO tycks ebolasmittan börja avta i Liberia. Detta baserar de på att antalet döda och insjukna har minskat.

Nya rapporter från WHO visar att ebolasmittan tycks ha nått sin kulmen och sakta börjat avta.

— Det verkar som att rapporterna stämmer och att vi försiktigt kan börja tala om en inbromsning av ebola, säger Bruce Aylward, WHO:s vice generaldirektör och mannen bakom WHO:s handlingsplan mot spridningen av ebola.

Rapporterna baseras på att Liberias gravgrävare tagit emot färre döda kroppar de senaste veckorna och att vårdplatserna på sjukhus och speciella behandlingshem inte längre är överfulla. Antalet ebolasmittade kroppar är nere på en tredjedel jämfört med för en månad sedan.

Aylward tror att anledningen till minskningen är att invånarna i Liberia tagit till sig information om hur man bäst undviker smittan. I offentliga byggnader screenas folk för feber och mobila laboratorier kan snabbt avgöra om en febrig person är smittad eller inte.

De senaste siffrorna visar att över 13 000 människor smittats av ebola, varav nästan hälften i Liberia. Men trots de nya rapporterna menar Aylward att faran än inte är över.

— Det räcker med att några begravningar går fel så blossar smittan upp igen. Ebola är en mycket farlig sjukdom, säger Aylward.

Källa:
Ebolasmittan tycks klinga av


  • Publicerad:
    2014-10-29 23:55