INRIKES. Efter ebolaepidemin i Afrika planerar nu Skåne universitetssjukhus att bygga en högisoleringsenhet för extremt smittsamma sjukdomar. Enheten ska även kunna vårda patienter med nya, och för Sverige, okända sjukdomar.

Viruset ebola.

Efter att ebolaepidemin tidigare bröt ut i Afrika planerar nu Skånes universitetssjukhus att upprätta en högisoleringsenhet för patienter med extremt smittsamma sjukdomar. Detta då landet inte känner sig förberedda när fall av sjukdomar av detta slag tar sig till Sverige.

— Ebolaepidemin gjorde det smärtsamt tydligt att beredskapen i Sverige inte var tillräcklig, säger verksamhetschef Maria Josephson.

Under ebolaepidemin vårdades en skånsk kvinna på Skånes universitetssjukhus till en början. Hon fick sedan flyttas till Linköping där landets, i dagsläget, enda högisoleringsenhet finns. Det visade sig dock senare att hon inte var smittad.

Förutom blödarfebersjukdomar som exempelvis ebola planeras högisoleringen att kunna vårda patienter med den svåra lunginfektionen Sars samt multiresistent tuberkulos. Dessutom ska den även kunna användas för att vårda nya exotiska och okända sjukdomar som tar sig till Sverige.

Källa:
Skåne vill vårda patienter med ebola


  • Publicerad:
    2017-08-21 17:30